Bahagian Kawalselia Padi dan Beras

 Login Infomation  
     
 nama 
 
 pass        
             
 
 
 Pautan
 +

 
 

 IP

 website monitoring service

 check web page

 
 
   User Infomation    :  Selamat datang!!
   Access   Limit          :  Sila Daftar untuk masuk
   Cawangan                :  Tidak diketahui
  
  Table 'bkpb_info.borang' doesn't exist
  Penguatkuasaan Akta 522 - Bahagian Kawalselia Padi dan Beras

Sebagaima yang diperuntukkan di bawah Peraturan 3 P.U. (A) 624/96 Akta 522 , Tiada seorang pun boleh menjual beras secara Runcit/Borong melaikan dengan kebenaran Ketua Pengarah Kawalselia Padi dan Beras.